CONTACT

 

Adres:

Reeweg 10
1394 JD, Nederhorst den Berg

Aluboten.nl
Info@Aluboten.nl

06 29010896

 

 


 

Aluboten.nl is onderdeel van Rogier Hoetmer, Aluminium & Techniek.

Botenbouw, constructie, las-, snij-, zet-, plaatwerk. Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn toepasselijk de METAALUNIEVOORWAARDE, gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Rotterdam, zoals deze luiden volgens de laatstelijk aldaar neergelegde tekst. De leveringsvoorwaarden worden u op verzoek toegezonden.

www.RogierHoetmer.nl